Πρόσληψη 2 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στο Δήμο Μουζακίου

  • Μουζάκι, Καρδίτσα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/01/2018
  • Εμφανίσεις 202
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία