Πρόσληψη 20 ατόμων στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2018
  • Εμφανίσεις 216
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική