Πρόσληψη 20 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ

  • Ρόδος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2018
  • Εμφανίσεις 199
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ που εδρεύει στη Ρόδο, ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου