Πρόσληψη 20 ατόμων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου

  • Ζάκυνθος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 58
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου