Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Λέσβου

  • Λέσβος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
  • Εμφανίσεις 182
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

     

1

1

1

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου