Πρόσληψη 21 ατόμων Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν

  • Βύρωνας, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/07/2018
  • Εμφανίσεις 141
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν για τη λειτουργία της Σχολής Χορού τη διδακτική περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 9 μηνών & ωριαία αποζημίωση.

Πληροφορίες: τηλ. 210 7621234

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική