Πρόσληψη 21 ατόμων στη ΔEYA Αγρινίου

  • Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2017
  • Εμφανίσεις 217
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Διοίκησης, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα