Πρόσληψη 21 ατόμων στο Δήμο Νέστου

  • Νέστος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/2018
  • Εμφανίσεις 57
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη