Πρόσληψη 218 ατόμων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

  • Πλατύ, Ημαθία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/08/2017
  • Εμφανίσεις 347
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 218 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα οκτώ (218) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Αυγούστου 2017.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Γεωπονικές Επιστήμες, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Οικονομικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία