Πρόσληψη 22 ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

  • Κερατσίνι Δραπετσώνα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/07/2018
  • Εμφανίσεις 89
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική