Πρόσληψη 23 ατόμων στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ)

  • Άγιος Νικόλαος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2018
  • Εμφανίσεις 170
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιτριών (23) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

για διάρκεια οκτώ (8) μηνών:

και για διάρκεια έξι (6) μηνών:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη