Πρόσληψη 24 ατόμων στη ΔΕΗ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2017
  • Εμφανίσεις 116
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κώ, ΤΣΠ Πάτμου & ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ανακοιώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

201

3

202

1

203

1

204

3

205

1

206

2

207

1

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου