Πρόσληψη 24 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

 • Λειβαδιά, Βοιωτία, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2017
 • Εμφανίσεις 210
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού έτους 2017 θα απασχοληθούν συνολικά είκοσι τέσσερα (24 ) άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • 1 Συντονιστής Έργου
 • 1 Οικονομικός Διευθυντής
 • 1 Διευθυντής Προσωπικού/Διοίκησης
 • 1 Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
 • 1 Λογιστής
 • 1 Βοηθός δεδομένων δράσεων ενημέρωσης – διοίκησης
 • 1 Συντονιστής των επιστατών και των κοινωνικών λειτουργών
 • 5 Κοινωνικοί Λειτουργοί (1 Κοινωνικός Λειτουργός ανά 14 διαμερίσματα)
 • 5 Επιστάτες Διαμερισμάτων (1 Επιστάτης ανά 14 διαμερίσματα)
 • 2 Συνοδοί (1 Συνοδός ανά 35 διαμερίσματα)
 • 5 Διερμηνείς (1 Διερμηνέας ανά 14 διαμερίσματα)

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα