Πρόσληψη 25 ατόμων στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

  • Φιλοθέη Ψυχικό, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 76
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική