Πρόσληψη 28 ατόμων στη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Καντάνου – Σελίνου

  • Κάντανος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/05/2018
  • Εμφανίσεις 104
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Καντάνου – Σελίνου ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιοκτώ (28) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 29 Μαΐου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη