Πρόσληψη 29 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας

  • Κορίνθου 191, Άργος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2017
  • Εμφανίσεις 176
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γ.Ν.Αργολίδας για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2018.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος