Πρόσληψη 3 ατόμων στα ΕΛΤΑ | Ν. Δράμας

  • Δράμα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/03/2018
  • Εμφανίσεις 257
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για το Νομό Δράμας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 12 Μαρτίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη