Πρόσληψη 3 ατόμων στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Νέας Προποντίδας

  • Νέα Προποντίδα, Χαλκιδική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2018
  • Εμφανίσεις 425
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 31/8 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία