Πρόσληψη 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

  • Χανιά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 51
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη