Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού

  • Άργος Ορεστικό, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 95
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανκοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία