Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

  • Δίρφυες Μεσσάπιες, Εύβοια, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/01/2018
  • Εμφανίσεις 204
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα