Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Ερέτριας

  • Ερέτρια, Εύβοια, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 06/12/2017
  • Εμφανίσεις 227
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 ΄τους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα