Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

  • Βουλγαρέλι, Άρτα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 150
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος