Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Λέσβου

  • Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2018
  • Εμφανίσεις 152
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου