Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

  • Πειραιάς, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
  • Εμφανίσεις 305
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για την υλοποίηση του έργου BLUES στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, ως εξής:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Γεωπονικές, Γεωπονικές Επιστήμες, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική