Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο Χανίων

  • Χανιά, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2017
  • Εμφανίσεις 203
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικααίου πρισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη