Πρόσληψη 3 ατόμων στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης

  • Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/08/2017
  • Εμφανίσεις 305
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, για τις ανάγκες στελέχωσής του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών θέσεων ως εξής:

 

Πληροφορίες κ.κ. Βαρβάρα Τσάκα και Βούλα Βασιλειάδη (τηλ. 2810 741689 – info@kazantzaki.gr).

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ, Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη