Πρόσληψη 3 Εργατοτεχνιτών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

  • Πέλλα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/06/2018
  • Εμφανίσεις 81
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Εργατοτεχνιτών (με ειδίκευση στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για το υποέργο «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία