Πρόσληψη 3 Εργατών Απορριμματοφόρων στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

  • Μεσολόγγι, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2018
  • Εμφανίσεις 161
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Στερεά Ελλάδα