Πρόσληψη 3 Εργατών Καθαριότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2018
  • Εμφανίσεις 104
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και δεκαοκτώ (18) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία