Πρόσληψη 3 Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Κόνιτσας

  • Κόνιτσα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 122
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος