Πρόσληψη 3 Εργατών Πυροπροστασίας στο Δήμο Σάμου

  • Σάμος, Samos, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 123
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Ιουνίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου