Πρόσληψη 3 Εργατών Πυροπροστασίας στο Δήμο Νεμέας

  • Νεμέα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/06/2018
  • Εμφανίσεις 107
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος