Πρόσληψη 3 Καθαριστών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας

  • Αίγινα, Egina, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/06/2018
  • Εμφανίσεις 95
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΥΕ Καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική