Πρόσληψη 3 Μπάρμεν στη Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ) Α.Ε.

  • Καλαμαριά
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/05/2018
  • Εμφανίσεις 81
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Μπάρμαν πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Μαΐου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία