Πρόσληψη 3 Ναυαγοσωστών στο Δήμο Κω

  • Κως, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 81
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου