Πρόσληψη 3 Ναυαγοσωστών στο Δήμο Μονεμβασιάς

  • Μονεμβασιά, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2018
  • Εμφανίσεις 107
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Μονεμβασιάς ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. 

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος