Πρόσληψη 3 Νηπιαγωγών στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου

  • Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 141
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΠΕ Νηπιαγωγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία