Πρόσληψη 3 Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

  • Χίος, Chios, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Εμφανίσεις 128
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το έργο «Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων καθολικού Νέας Μονής Χίου».

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Τέχνες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου