Πρόσληψη 3 Φυλάκων στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας

  • Λάρισα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2018
  • Εμφανίσεις 186
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για τον Αρχαιολογικό Χώρο Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία