Πρόσληψη 3 Φυλάκων στην Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2018
  • Εμφανίσεις 147
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Απριλίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα