Πρόσληψη 3 Φυλάκων στο Δήμο Αχαρνών

  • Αχαρνές, Ανατολική Αττική, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2018
  • Εμφανίσεις 196
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΔΕ Φυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/11/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική