Πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Κέρκυρας

  • Κέρκυρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 71
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κέρκυρας για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Πληροφορίες: τηλ. 26613 62147

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Αθλητισμού, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Αθλητισμού, Επιστήμες Υγείας, Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Τέχνες, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου