Πρόσληψη 32 ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

  • Δραπετσώνα, Κερατσίνι Δραπετσώνα, Πειραιάς, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2017
  • Εμφανίσεις 170
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2018 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Παιδαγωγικές, Παιδαγωγικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική