Πρόσληψη 33 ατόμων στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

  • Γενικό Νοσοκομείο "Γεώργιος Γεννηματάς" Επείγοντα Περιστατικά, Ethnikis Aminis, Thessaloniki, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2018
  • Εμφανίσεις 107
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2018, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική