Πρόσληψη 36 Δικηγόρων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Λουξεμβούργο, Luxembourg
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2018
  • Εμφανίσεις 300
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων από τους οποίους το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γλωσσομαθείς νομικούς» (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμών και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό