Πρόσληψη 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

  • Κέρκυρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 84
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για το υποέργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ενετικών ναυπηγείων Γουβίων Κέρκυρας» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ενετικών ναυπηγείων Γουβίων Κέρκυρας», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Γυμνασίου, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Ιονίου