Πρόσληψη 4 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας

  • Τριφυλίας, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2018
  • Εμφανίσεις 68
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφιλίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος