Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

  • Ζωγράφου, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 217
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική