Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων

  • Λάρισα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 150
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία